Rok szkolny 2013/2014

Szanowni Rodzice!

W związku z podpisaniem dnia 18.12.2013r. nowelizacji ustawy o systemie oświaty tzw. „ustawy rekrutacyjnej” w zakresie wychowania przedszkolnego informujemy Państwa o:

REKRUTACJA
DO PRZEDSZKOLA NR 2 WE WRONKACH
NA ROK SZKOLNY 2014-2015

• Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej dla obecnych wychowanków przedszkola wydawane będą od 03.03.2014 roku
• Deklarację należy złożyć do 31.03.2014r.
• Wnioski o przyjęcie (nowych) dzieci do Przedszkola nr 2 we Wronkach wydawane będą od 03.03.2014 roku
• Wnioski należy złożyć do 31.03.2014r.
• Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola i terminy rekrutacji poniżej.
Kryteria » Terminy »